Formular FH02 – Begæring om købsaftale

Denne formular bruges til at meddele administrator, at der er fundet en køber og at sælger dermed ønsker at der udarbejdes en købsaftale på baggrund af de i denne formular angivet oplysninger. Formularen udfyldes af sælger og sendes til Cobblestone.dk, Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby / fax 33 86 19 92, eller formularen kan udfyldes og afsendes elektronisk på www.Cobblestone.dk/formularer

Sælger gøres opmærksom på at det er sælger og ikke køber der har ansvaret for at oplysningerne opgivet i denne formular er korrekte idet der udarbejdes købsaftale på baggrund af disse. Rettelser eller evt. annullering af købsaftalen bekostes af sælger.

Nedennævnte har givet tilsagn om at købe nævnte andelsbolig:

Andelslejligheden:

Køber:
  1.  

    1: Her angives navn eller navne på den/dem der køber. Bemærk at der her bliver tale om de juridiske ejere af boligen. Ved køb via venteliste skal navn(-e) være dem som er opskrevet på listen.

    2: Ønsker køber ikke at oplyse CPR nr. til sælger, kan køber sende dette direkte til Cobblestone. Oplysning om CPR nr. på køber og sælger er en betingelse for udarbejdelse af købsaftale.