Formular FH04 – Ønske om køb af andelsbolig

Denne formular bruges til at meddele administrator, at man ønsker at gøre brug af tilbud om køb af en tilbudt andelsbolig. Formularen udfyldes og sendes til Cobblestone.dk, Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby. fax 3386 1992, eller formularen kan udfyldes og afsendes elektronisk på www.administrationshuset.dk/formularer

Generelt om tilsagn om køb: Inden du giver tilsagn om at ville købe den tilbudte lejlighed skal/bør du have besigtiget boligen, samt have drøftet sagen med din bank, hvis købssummen helt eller delvis skal lånes.

Ved accept af tilbud via venteliste: Boligen går til den på listen med den højeste anciennitet. Hører du ikke fra Cobblestone eller sælger, er lejligheden således gået til en anden, med højere anciennitet.

Undertegnede har fået tilbudt nedenstående andelsbolig og meddeler hermed sit ønske om at købe boligen.

Andelslejligheden:

Køber
  1.  

    1: Her angives navn eller navne på den/dem der køber. Bemærk at der her bliver tale om de juridiske ejere af boligen. Ved køb via venteliste skal navn(-e) være dem som er opskrevet på listen.