FL01 Opskrivning på venteliste

* Opskrivningkode: Hvis du har modtaget en opskrivningskode ved opslag eller brev, skal denne angives her.

** I visse andelsforeninger er det den andelshaver, der bor i foreningen, der skal opskrive nye på ventelisten. Hvis dette er tilfældet, andgiv da navnet på den aktuelle andelshaver, der opskriver ovenstående person.